Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji prowadzą szkolenia

Data publikacji 16.03.2023

W dniu 1 marca 2023 r. biegła Wydziału Badań Chemicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji kom. Aneta Czapnik przeprowadziła wykład pn. „Badania chemiczne nn. substancji, alkoholi, łatwopalnych". Działanie zostało przeprowadzone w ramach cyklu „Webinaria Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w 2023 roku”.

Prezentowane treści dotyczyły prawidłowego zabezpieczenia technicznego nieznanych substancji, m.in. substancji lotnych, żrących, toksycznych, trujących, łatwopalnych oraz śladów popożarowych. Ponadto omówiono informacje dotyczące zwiększonych możliwości badań tychże substancji przy zastosowaniu aparatury badawczej zakupionej ze środków ustanowionych w ramach programu modernizacji Policji na lata 2022–2025.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony techników kryminalistyki, jak i przedstawicieli laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich  oraz przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji. Biegli Wydziału Badań Chemicznych CLKP zadeklarowali dalszą współpracę i prowadzenie kolejnych szkoleń dotyczących zabezpieczenia śladów chemicznych.

Powrót na górę strony