Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni eksperci z dziedziny informatyki doskonalą swoje umiejętności w partnerstwie z Norweskim Uniwersytetem Policyjnym

Data publikacji 15.03.2023

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w imieniu Komendanta Głównego Policji realizuje projekt finansowany z programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021, pn. „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji”.

Celem działania jest stworzenie nowoczesnego, długofalowego i trwałego systemu szkolenia w zakresie informatyki śledczej i zwalczania cyberprzestępczości dla pracowników policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, jak również wyposażenia ich w specjalistyczny sprzęt. Przeszkolona i wyposażona kadra będzie mogła dokonać zabezpieczenia, a następnie analizy elektronicznego materiału dowodowego w sposób, który sprawi, iż będzie on niepodważalny w sprawach związanych z transgraniczną przestępczością komputerową.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Norweskim Uniwersytetem Policyjnym, ma zasięg ogólnopolski. Przewidziane w nim specjalistyczne szkolenia adresowane są dla biegłych i certyfikowanych specjalistów pracowni informatyki śledczej wszystkich laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP oraz CLKP, a zakupiony w ramach projektu informatyczny sprzęt badawczy doposaży wszystkie pracownie.

Od stycznia 2023 roku rozpoczęły się specjalistyczne szkolenia z zakresu informatyki śledczej. Zajęcia prowadzone są w partnerstwie z Norweskim Uniwersytetem Policyjnym przez wysokokwalifikowanych trenerów posiadających uprawnienia i certyfikaty treningowe z zakresu informatyki śledczej, są to Policjanci i pracownicy Policji z państw UE (Hiszpania, Norwegia, Irlandia, Estonia, Niemcy, Belgia).

Zgodnie z harmonogramem zrealizowane zostały przedsięwzięcia szkoleniowe poświęcone zdobyciu teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności badania technik włamania do sieci poprzez zbieranie śladów i gromadzenie odpowiednich dowodów cyfrowych, pn. „Network forensics intermediate course” oraz nabyciu umiejętności pozwalających na ujawnienie i prawidłową identyfikację śladów pozostawionych przez złośliwe oprogramowania w pamięci dowodowych urządzeń, pn. „Malware analisys”.

W trakcie realizacji pozostaje szkolenie pozwalające na nabycie umiejętności dot. prawidłowego rozpoznania zabezpieczeń kryptograficznych stosowanych obecnie przez użytkowników, wybór odpowiednich narzędzi, a następnie podjęcie próby przełamania takiego zabezpieczenia, pn. „Decryption of encrypted data carriers”. Rozpoczęto również szkolenia umożliwiające uczestnikom nabycie umiejętności dot. poprawnego zabezpieczenia na miejscu zdarzenia danych ulotnych zawartych w pamięci urządzeń informatycznych, pn. „Volatile Data Acquisition (Live Data Forensics)”.

Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem. Trenerzy z Norwegii, Hiszpanii, Irlandii, Estonii, Niemiec oraz Belgii nie tylko reprezentują bardzo wysoki poziom wiedzy technicznej, ale również w przystępny sposób przekazują ją słuchaczom. Należy zaznaczyć, że te specjalistyczne szkolenia realizowane są w niewielkich 10 osobowych grupach. Wykłady prowadzone są w języku angielskim.  

Największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się szkolenia pn: „Malware analisys” oraz „Network forensics intermediate course”, zgłosiło się na nie więcej chętnych, aniżeli miejsc przewidzianych w projekcie. Potrzeby szkoleniowe ekspertów policyjnych labolatoriów kryminalistycznych wiążą sie z dużą dynamiką rozwojową w obszarze przestępczości informatycznej, ale również pokazują zaangażowanie policjantów i pracowników Policji w realizację powierzonych im obowiązków. Wysoki poziom merytoryczny pracy biegłych bezpośrednio wpływa na skuteczniejsze działania służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w Polsce i w Europie.

Powrót na górę strony