Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Sympozjum "Przeciwdziałanie czynnikom CBRNE"

W dniach 1-3 marca 2023 roku w Krakowie odbyło się interdyscyplinarne sympozjum dotyczące obszaru przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE tj. czynnikom o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym oraz materiałom wybuchowym.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojskową Akademię Techniczną w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja”. Zadaniem stawianym przed sympozjum było stworzenie ogólnokrajowego forum wymiany informacji i ekspertyz, a także prezentacja prowadzonych w Polsce prac badawczo-rozwojowych w obszarze przeciwdziałania czynnikom CBRNE.

W sympozjum wzięli udział przedstawiciele czterdziestu czterech instytucji i urzędów państwowych, w tym przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia,  Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wśród uczestników byli także przedstawiciele służb mundurowych, uczelni i instytutów badawczych. Wydział Badań Chemicznych CLKP reprezentowali funkcjonariusze: podinsp. Małgorzata Galarda oraz sierż. Kamil Korzeniowski.

Uczestnicy sympozjum brali udział w sesjach tematycznych związanych z poprawą bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Podczas kolejnych sesji zaprezentowano specjalistyczny pojazd rozpoznania chemicznego, który pozostaje w dyspozycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a także  projekt  mobilnego zestawu do analizy i likwidacji skażeń wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRNE. Podczas swojego wystąpienia podinsp. Małgorzata Galarda omówiła rolę i zadania CLKP w przeciwdziałaniu zagrożeniom CBRNE.

Biorąc pod uwagę priorytety stawiane przed służbami mającymi zapewnić bezpieczeństwo, ważnym jest organizowanie spotkań, które pozwalają na podnoszenie kompetencji i zacieśnianie współpracy pomiędzy wieloma instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli.

 

 

Powrót na górę strony