Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty kryminalistyczne w Janowie Lubelskim

W dniach 12–17 maja 2008 r. w Janowie Lubelskim odbyły się X Regionalne Warsztaty Kryminalistyczne zorganizowane przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie.

     
 

Zakres tematyczny szkolenia obejmował: odtwarzanie miejsc zdarzeń na podstawie dokumentów sporządzonych podczas wykonywania oględzin, ratownictwo drogowe (ślady naniesione na miejscach wypadków komunikacyjnych), oględziny zarówno miejsc pożarów w pojazdach samochodowych, jak również miejsc katastrof budowlanych i wypadków przy pracy. W warsztatach wzięli udział eksperci z zakresu badań zapisów wizualnych Wydziału Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP – podinsp. Włodzimierz Skośkiewicz i kom. Waldemar Nowicki, którzy zaprezentowali możliwości wykorzystania aparatu cyfrowego SpheroCam HDR do fotograficznej rejestracji miejsca zdarzenia.

Za pomocą aparatu SpheroCam eksperci CLK KGP dokonali pełnosferycznej rejestracji wybranych pomieszczeń i przyległego terenu z uwzględnieniem danych metrologicznych (skalibrowane fotogrametryczne pomiary odległości). W czasie prezentacji zapisanego obrazu miejsca zdarzenia użyto funkcji oznaczania symbolami literowymi lub cyfrowymi ujawnionych śladów kryminalistycznych. Przedstawiono również, jakie możliwości stwarza np. technikowi kryminalistyki wykorzystanie cyfrowego aparatu fotograficznego do wykonania dodatkowych zdjęć w celu uzupełnienia obrazu zarejestrowanego przez aparat SpheroCam. Zademonstrowano sposób łączenia obrazu z dodatkowymi informacjami dotyczącymi innych śladów (np. mechanoskopijnych, daktyloskopijnych, traseologicznych) w integralny dokument zapisany na nośniku cyfrowym. Tak sporządzona dokumentacja uniemożliwia dokonanie jakichkolwiek ingerencji w zawarte w niej informacje.

Wprowadzenie nowatorskiej formy rejestracji zaprezentowanej podczas warsztatów może przyczynić się do znacznego ułatwienia pracy technikowi i ekspertowi. Dzięki tej metodzie można wykonać pełną dokumentację fotograficzną oględzin miejsca zdarzenia dla organów procesowych.

 
     
Powrót na górę strony