Aktualności

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 14.12.2022

W dniu 14 grudnia 2022 roku w Sali Konferencyjnej w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. med. Danuta Ulewicz, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, przedstawiciele wydziałów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad procesami kształcenia kandydatów na biegłych oraz kandydaci na biegłych, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczyli egzamin końcowy w celu uzyskania uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, który odbył się w dniu 11 października 2022 r. Po odczytaniu treści decyzji nr 263 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie nadania uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 10 kandydatów:

 1. ze specjalności badania informatyczne:
 • mł. asp. Przemysław Bucyk z LK KWP w Katowicach,
 • mł. asp. Piotr Sas z LK KSP,
 1. ze specjalności badania cyfrowych nośników danych:
 • asp. szt. Szymon Kikel z LK KWP w Bydgoszczy,
 1. ze specjalności badania broni i balistyka:
 • mł. asp. Karol Grabowski z LK KSP,
 1. ze specjalności badania chemiczne:
 • mł. asp. Joanna Kotala z LK KWP we Wrocławiu,
 • mł. asp. Dorota Dudek z LK KWP we Wrocławiu,
 • sierż. Klaudia Horbacz z LK KWP w Białymstoku,
 1. ze specjalności badania daktyloskopijne:
 • st. asp. Katarzyna Kołodziejska z LK KWP w Gdańsku,
 1. ze specjalności genetyka sądowa:
 • mł. asp. Adrian Sawa z LK KWP w Katowicach,
 • st. post. Karolina Pacyk-Gzik z LK KWP w Lublinie,

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska odebrała od kandydatów na biegłych przyrzeczenie oraz wręczyła wyżej wymienionym świadectwa potwierdzające uzyskanie uprawnień do wydawania opinii w imieniu policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Z rąk Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. med. Danuty Ulewicz biegli odebrali znaczki okolicznościowe Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Osoby, które podczas egzaminu końcowego dla kandydatów na biegłych uzyskali ex aequo najwyższy wynik, st. asp. Katarzyna Kołodziejska, mł. asp. Dorota Dudek i mł. asp. Karol Grabowski, otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Na zakończenie uroczystości Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska pogratulowała kandydatom na biegłych uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podziękowała im za wytrwałość w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do  wykonywania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz życzyła wielu sukcesów w przygotowywaniu rzetelnych opinii kryminalistycznych.

Zdj. Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”

źródło: policja.pl

 • odznaki biegłego policyjnego laboratorium krymnilaistycznego
 • otwarcie uroczystości nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych przemawia dyrektor clkp inspektor Aneta Pawlińska
 • inspektor Danuta Ulewicz podczas nadania uprawnienia biegłemu
 • inspektor Aneta Pawlińska podczas nadania uprawnienia biegłemu
 • inspektor Aneta Pawlińska podczas nadawania uprawnienia biegłemu
 • kandydaci na biegłych, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych z komend wojewódzkich z kraju podczas uroczystości nadania uprawnień biegłym
 • policjanci w mundurach w szeregu podczas uroczystości nadania uprawnień biegłym
 • zdjęcie grupowe uczestników Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
Powrót na górę strony