Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej

Data publikacji 08.12.2022

W dniach 7–8 grudnia 2022 roku w siedzibie CLKP odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej.

W spotkaniu otwierającym udział wzięła insp. dr n.med. Danuta Ulewicz, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz podinsp. Karolina Karwowska, p.o. Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które powitały zgromadzonych uczestników, przedstawiły plany związane z techniką kryminalistyczną w kontekście przekształcenia instytutu badawczego CLKP w jednostkę organizacyjną Policji oraz życzyły wszystkim owocnych obrad. Odprawę prowadziła asp. szt. Joanna Długajczyk, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki, wraz ze swoim zastępcą, st. asp. Mariuszem Grzybem. W trakcie obrad przedstawione zostały założenia dotyczące oceny pracy wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminalistycznej i techników kryminalistyki, omówiono problemy i błędy pojawiające się podczas czynności podejmowanych na miejscach zdarzeń oraz zaprezentowano dobre praktyki wprowadzone w poszczególnych garnizonach, które pozwalają na podniesienie wiedzy oraz jakości pracy techników kryminalistyki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele szkół policyjnych: podinsp. Jarosław Piotrowski – Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP w Legionowie, podkom. Artur Pinkowski – wykładowca SP w Pile oraz Radosław Nawotka – pracownik Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej WSPol w Szczytnie, którzy przedstawili ofertę szkoleniową oraz terminarz kursów specjalistycznych dedykowanych technikom kryminalistyki na rok 2023. Pierwszy dzień odprawy zakończyły wystąpienia wojewódzkich koordynatorów, podsumowujące miniony rok pracy techników kryminalistyki w poszczególnych garnizonach, omówiono także plany szkoleniowe na nadchodzący rok oraz bieżące problemy. Drugi dzień odprawy przeznaczony został na doskonalenie zawodowe w trakcie, którego uczestnicy odprawy zostali zaznajomieni z kwestiami dotyczącymi funkcjonowania nieetatowych zespołów do identyfikacji ciał ofiar – DVI. Przedstawiono założenia i cele powołania Disaster Victim Identyfication Poland Team zgodnie z założeniami Interpolu. Omówiono obowiązujące formularze Interpolu oraz zasady wykonywania czynności i sporządzania dokumentacji na miejscu katastrofy. W dalszej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami pracy podzespołu ante mortem (AM), oraz uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych związanych z wypełnianiem formularzy AM – Intepol. Ćwiczenia z zakresu AM – DVI omówił i poprowadził podinsp. Grzegorz Skrzyński – koordynator zespołu DVI do spraw danych przedśmiertnych. W dalszej części odprawy uczestnicy zapoznali się z praktycznym użyciem skanera 3D oraz możliwościami wykorzystania tego rodzaju urządzeń na miejscu zdarzenia. Podsumowania odprawy służbowej dokonał mł. insp. Artur Dębski, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru, który przedstawił wnioski z uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach dotyczących funkcjonowania zespołów DVI na świecie oraz podziękował za owocne obrady.

  • zdjęcie grupowe uczestników odprawy służbowej kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej
Powrót na górę strony