Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia Zespołu ds. identyfikacji ciał ofiar katastrof (DVI) w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach

Data publikacji 08.12.2022

W dniach 5–6 grudnia 2022 roku na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbyły się ćwiczenia praktyczne z zakresu operacyjności Zespołu DVI, których organizatorem było Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

W spotkaniu otwierającym udział wzięła podinsp. Karolina Karwowska, p.o. Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, która powitała zgromadzonych uczestników oraz  życzyła podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia czynności ukierunkowanych na identyfikację ciał ofiar katastrof. W ćwiczeniach udział wzięło 38 przedstawicieli Policji oraz Straży Granicznej, w tym członkowie komórki zarządzającej Zespołu DVI, komórki regionalnej I z siedzibą w Katowicach, komórki regionalnej II z siedzibą w Szczecinie, komórki regionalnej III z siedzibą w Białymstoku oraz komórki regionalnej IV z siedzibą w Lublinie. Organizację ćwiczeń wsparł również asp. szt. Artur Łasocha z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zespół DVI skonfrontowany został z koniecznością przeprowadzenia działań na symulowanym miejscu katastrofy masowej tj. przeprowadzeniem czynności z wykorzystaniem formularza opisu zwłok na miejscu zdarzenia (DVI Interpol Booklet), zbieraniem danych przyżyciowych z wykorzystaniem formularza AM – osoba zaginiona oraz zajęciami w prosektorium polegającymi na prowadzeniu oględzin zewnętrznych zwłok oraz uzupełnianiu formularza PM z danymi pośmiertnymi. Podczas ćwiczeń korzystano z zasad oznaczania i zabezpieczenia zwłok i szczątków ludzkich zgodnych z wytycznymi Interpolu i przyjętych do stosowania w krajowych przepisach policyjnych. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, nadzór nad prawidłowością wykonywanych czynności sprawowali:  mł. insp. Artur Dębski, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Nadzoru CLKP, asp. szt. Joanna Długajczyk – Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki oraz Agnieszka Łukomska – główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Nadzoru CLKP, natomiast wsparcie merytoryczno-organizacyjne zapewnili st. asp. Mariusz Grzyb – Zastępca Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki oraz Mirosław Skuza – starszy specjalista Wydziału Wsparcia Logistycznego CLKP.

  • miejsce ćwiczeń zespołu DVI ogrodzone taśmą policyjną widoczna grupa postaci w białych kombinezonach
  • grupa osób w białych kombinezonach na miejscu ćwiczeń zespołu identyfikacji ciał ofiar
  • dwóch uczestników ćwiczeń niesie czarny foliowy worek
  • ćwiczenia na punkcie odbioru zwłok
  • technicy w białych kombinezonach oraz funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie ćwiczeń DVI
  • uczestnicy ćwiczeń DVI w umundurowaniu polowym na sali wykładowej
  • technik wykonuje zdjęcie w obecności dwóch asystentów
  • dwóch techników w kombinezonach piszących przy stole
  • zdjęcie grupowe uczestników ćwiczeń zespołu DVI
Powrót na górę strony