Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli CLKP w Policji Sądowej (Polícia Judiciária) w Lizbonie

Data publikacji 28.11.2022

Wizyta odbyła się w dniach 14–18 listopada 2022 roku w ramach projektu PT/2020/FSI/506 Cenários NRBQ - Preparação e Resposta. W trakcie pięciodniowego pobytu w różnych jednostkach Policji Portugalskiej oraz instytucjach rządowych, delegacja CLKP miała okazję dogłębnie poznać organizację i funkcjonowanie organów zapewniających szeroko rozumiane bezpieczeństwo powszechne, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń CBRN.

Celem projektu, prowadzonego przez Laboratorium Kryminalistyczne Policji Sądowej w Lizbonie, jest opracowanie procesów zapewnienia reakcji kryminalistycznej w scenariuszach CBRN, innymi słowy prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia w warunkach skażenia czynnikami biologicznymi, chemicznymi, radiologicznymi bądź nuklearnymi. Szefowi polskiej delegacji insp. dr Anecie Pawlińskiej, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, towarzyszyły następujące osoby: podinsp. dr Katarzyna Razarenkow, biegły Wydziału Badań Chemicznych CLKP, asp. szt. Joanna Długajczyk, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki oraz Agnieszka Łukomska, główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP.  W ramach wymiany (strona portugalska przebywała w CLKP w dn. 26–30 września 2022 r.), Polícia Judiciária zapewniła polskiej delegacji bogate portfolio informacji z zakresu organizacji działań na poziomie bezpieczeństwa i obrony w Portugalii, w tym ściśle określonych katalogów zadań. Przedstawiciele CLKP zapoznali się z procedurami oględzin w warunkach CBRN, wykorzystywanym sprzętem oraz metodyką prowadzenia oględzin w trakcie wizyt złożonych m.in. w Agencji ds. Środowiska, Policji Bezpieczeństwa Publicznego, Narodowym Instytucie Zdrowia, Wojskowym Laboratorium Produktów Chemicznych, Krajowej Jednostce ds. Zwalczania Terroryzmu oraz Laboratorium Kryminalistycznym Policji Sądowej. Ścisła współpraca między wspominanymi powyżej jednostkami w zakresie wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, ale również i działań operacyjnych była często podkreślana podczas wizytacji i jest kluczem do sukcesu w zakresie zapewnienia szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia CBRN w ramach kompetencji poszczególnych instytucji. Należy wspomnieć, że Policja Sądowa to formacja, która zajmuje się zwalczaniem najpoważniejszych form przestępczości w kraju i jest odpowiednikiem pionu kryminalnego w Policji Polskiej, przy czym podlega portugalskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Powrót na górę strony