Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzyresortowe spotkanie służb dotyczące systemów ochrony zbiorowej przed bronią masowego rażenia

Data publikacji 22.11.2022

W dniu 4 listopada 2022 roku w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii w Warszawie odbyło się pierwsze międzyresortowe spotkanie służb dotyczące systemów ochrony zbiorowej przed bronią masowego rażenia.

Głównym celem merytorycznym spotkania było przedstawienie spostrzeżeń, identyfikacja istniejących problemów i ewentualnych rozwiązań technicznych, które mogłyby zostać wykorzystane przy nawiązaniu współpracy pomiędzy podmiotami zaproszonymi na spotkanie. Ze strony Policji w spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze  Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Głównego Sztabu Policji, Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji oraz Wydziału Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: podinsp. Lech Hyb – Naczelnik Wydziału Wsparcia Logistycznego, podinsp. dr inż. Magdalena Jabłońska-Milczarek – ekspert Wydziału Badań Genetycznych oraz biegli z Wydziału Badań Chemicznych – podinsp. dr Katarzyna Razarenkow i st. sierż. dr. Grzegorz Wójciuk. Do udziału w dyskusji zostali również zaproszeni przedstawiciele firm zajmujących się ochroną pracowników w zakresie produkcji sprzętu ratunkowego i ochronnego, którzy zaprezentowali rozwiązania techniczne mogące znaleźć zastosowanie m.in. jako element systemu ochrony zbiorowej pracowników Policji. Spotkanie zakończono wspólnymi ustaleniami dotyczącymi dalszej współpracy międzyresortowej w zakresie systemów ochrony zbiorowej przed bronią masowego rażenia obejmującej m.in. konsultacje dotyczące powstających aktów prawnych, wspólne wielokierunkowe działania obejmujące międzyresortowe specjalistyczne ćwiczenia i szkolenia, propozycje działań polskich przedsiębiorców i badaczy celem wdrażania nowych rozwiązań i kolejne spotkania w systemie wideokonferencyjnym z przedstawicielami różnych służb.

Powrót na górę strony