Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Konferencja pt. „European Forensic Science Area 2.0 – keeping the pace” w Pradze

Data publikacji 09.11.2022

W dniach 2–4 października 2022 roku Republika Czeska z okazji pełnienia Prezydencji w Radzie UE zorganizowała konferencję poświęconą kontynuacji inicjatywy o nazwie Europejski Obszar Nauk Sądowych 2.0.

Wydarzenie zostało poświęcone podsumowaniu realizacji Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych 2020 oraz omówieniu wizji rozwoju kryminalistyki na kolejną dekadę, która została przedstawiona w opublikowanych w październiku 2022 r. Konkluzjach Rady UE w sprawie wizji europejskiego obszaru nauk sądowych 2.0 (EFSA 2.0). W konferencji udział wzięło blisko 60 przedstawicieli środowisk europejskich związanych bezpośrednio lub pośrednio z obszarem nauk sądowych tj.  Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI),  dyrektorów laboratoriów kryminalistycznych, przedstawicieli Policji, Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL) oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Szkoleń w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).  Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor CLKP insp. dr Aneta Pawlińska oraz  Agnieszka Łukomska, główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP. Delegacja polska przedstawiła prezentację nt. procesu opracowywania przez ENFSI tzw. Action Plan (planu działania) do wspomnianej Konkluzji Rady UE. Dyrektor CLKP, insp. dr Aneta Pawlińska uczestniczyła również w spotkaniu kadry zarządzającej policyjnych laboratoriów kryminalistycznych z Polski, Czech i Słowacji w ramach współpracy TRIADA, służący wypracowaniu kierunków dalszego rozwoju partnerstwa i wymiany doświadczeń w zakresie wybranych specjalności kryminalistycznych. Delegacja  miała również sposobność złożenia wizyty w praskim Instytucie Kryminalistyki i zapoznania się z wyposażeniem sprzętowym oraz zakresem badań wykonywanych w poszczególnych pracowniach.

  • od lewej dyrektor CLKP insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, Agnieszka Łukomska (CLKP) podczas konferencji  „European Forensic Science Area 2.0 – keeping the pace” w Pradze
Powrót na górę strony