Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty z zakresu CBRN w Akademii FBI

Data publikacji 08.11.2022

W dniach 6–9 września 2022 roku w FBI Academy w Quantico (USA) odbyły się warsztaty praktyczne dotyczące pracy na miejscu zdarzenia w zagrożeniu czynnikami CBRN.

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP) za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji otrzymał zaproszenie od przedstawiciela Ambasady USA dotyczące możliwości udziału przedstawicieli Policji w warsztatach organizowanych przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zaproszenie przedstawicieli Policji było efektem współpracy FBI z Komendą Główną Policji w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z Bronią Masowego Rażenia oraz czynnikami CBRN. Przedsięwzięcie było częścią projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRN - koordynacja i standaryzacja", którego koordynatorem jest Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CAT ABW). Warsztaty miały charakter praktyczny, jako spotkania z ekspertami z laboratorium FBI oraz osobami odpowiedzialnymi za dowodzenie na miejscu zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zabezpieczania dowodów w środowisku skażonym oraz prowadzenia działań w sposób pozwalający na minimalizację ryzyka utraty dowodów podczas działań. Policję Polską reprezentowało trzech funkcjonariuszy z CBŚP, Głównego Sztabu Policji oraz CLKP, którego przedstawicielem był mł. insp. Artur Dębski – p.o. naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli CLKP.

Powrót na górę strony