Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezentacja wyników projektu „Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E”

Data publikacji 25.10.2022

W dniu 25 października 2022 roku na PGE Narodowym odbyła się prezentacja wyników projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa i finansowanego przez NCBR w ramach umowy nr DOB-BIO9/01/03/2018 pt. „Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E”, gdzie w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych przeprowadzone zostały badania końcowe systemu – pokaz dynamiczny i prezentacja wyników projektu.

Ze strony wykonawcy projektu Liderem był Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie a beneficjentami są jednostki organizacyjne Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem projektu było opracowanie mobilnego zestawu do wykrywania, identyfikacji, likwidacji i neutralizacji zagrożeń CBRN-E w trakcie działań kontrterrorystycznych. Mobilne laboratorium umożliwia określenie rodzaju użytego czynnika chemicznego, promieniotwórczego, biologicznego oraz materiałów wybuchowych i ich prekursorów. Do analizy zagrożeń czynnikiem biologicznym stworzono innowacyjny zestaw diagnostyczny oparty na technikach biologii molekularnej, pozwalający na szybką i wiarygodną identyfikację czynników biologicznych będących najczęściej składnikami broni biologicznej. Mobilne laboratorium wyposażone jest również w sprzęt umożliwiający szybką identyfikację substancji chemicznych w postaci stałej, ciekłej oraz gazowej, dzięki wykorzystaniu wysokiej klasy urządzeń do analizy instrumentalnej techniką VIS, FTIR, Raman, czy GCMS. W pokazie dynamicznym opartym na scenariuszu uwzględniającym działania kontrterrorystyczne uczestniczyli funkcjonariusze z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” (zespół obserwacyjny z wykorzystaniem platformy latającej (drona), zespół rozpoznania minersko – pirotechnicznego oraz rodzaju skażenia, zespół poboru prób, operator RTG i operator dekontaminacji mokrej i suchej urządzeń wrażliwych) oraz dwóch przeszkolonych w zakresie detekcji czynników biologicznych i chemicznych funkcjonariuszy z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – podinsp. dr inż. Magdalena Jabłońska – Milczarek i st. sierż. dr Grzegorz Wójciuk (zespół obsługi mobilnego laboratorium CBRN). Wśród obserwatorów pokazu Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała Pani podinsp. dr Katarzyna Razarenkow.

Informacje na temat projektu: www.gov.pl/web/wichir

Powrót na górę strony