Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komitetu Sterującego Narkotykowej Grupy Roboczej (DWG) ENFSI

Data publikacji 25.10.2022

W dniu 24–25 października 2022 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Narkotykowej Grupy Roboczej (DWG) ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes).

Posiedzenie Komitetu Sterującego Narkotykowej Grupy Roboczej (DWG) ENFSI organizowane było przez CLKP. W spotkaniu ze strony CLKP uczestniczyli Pani Naczelnik Wydziału Badań Chemicznych CLKP podinsp. Alicja Olek oraz podinsp. Małgorzata Galarda Ekspert z Wydziału Badań Chemicznych CLKP, która jest członkiem tego komitetu sterującego. W trakcie dwudniowego spotkania omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Narkotykowej Grupy Roboczej ENFSI oraz podsumowano działalność grupy w 2022 roku. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu raportów z dorocznego spotkania Narkotykowej Grupy Roboczej ENFSI, które miało miejsce w maju tego roku jak również ostatniego spotkania komitetu sterującego DWG. Omawiana była aktywność członków grupy roboczej w sympozjach przeprowadzanych on-line przez organizacje międzynarodowe takie jako UNODC, DEA czy EAFS. Poczyniono też przygotowania do organizacji kolejnego dorocznego spotkania Narkotykowej Grupy Roboczej ENFSI w przyszłym roku.

  • zdjęcie grupowe uczestników posiedzenia Komitetu Sterującego Narkotykowej Grupy Roboczej European Network of Forensic Science Institutes
Powrót na górę strony