Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe Seminarium z zakresu wdrożenia systemu zarządzania jakością podczas oględzin miejsc zdarzeń

Data publikacji 31.10.2022

W dniach 19–21 października 2022 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Quality management system for crime scene investigation as a helping friend”, organizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Instytut Ekspertyz Sądowych (EFSI) w Estonii, Fińskie Biuro Dochodzeniowo-Śledcze, Federalny Urząd Kryminalny (BKA) w Niemczech oraz Krajową Służbę Dochodzeń Kryminalnych (KRIPOS) Królestwa Norwegii.

Przedsięwzięcie, organizowane w ramach projektu AFORE „Accreditation of forensic laboratories in Europe”, zgromadziło blisko 40 przedstawicieli organów ścigania z 22 krajów Europy, posiadających doświadczenie zarówno w prowadzeniu oględzin jak również mających wiedzę na temat wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością. Do zaproszonych uczestników, prelegentów oraz gości słowa powitania skierowała insp. dr Aneta Pawlińska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, która podkreśliła pionierską tematykę przedsięwzięcia ukierunkowaną na uzyskanie akredytacji na czynności wykonywane podczas oględzin miejsca zdarzenia. W swoim wystąpieniu Dyrektor CLKP zaakcentowała znaczenie etapu oględzin kryminalistycznych i zabezpieczenia śladów w postępowaniu przygotowawczym i dowodowym wyrażając przy tym nadzieję, że efekty projektu AFORE w postaci opracowanego modelu uzyskania akredytacji w zakresie czynności techniczno-kryminalistycznych przyczynią się do podniesienia jakości oględzin w Polsce, a także kompetencji techników kryminalistyki, nad którymi nadzór merytoryczny pełni CLKP. W trakcie trzydniowego seminarium wykładom prelegentów towarzyszyły również warsztaty praktyczne umożliwiające porównanie metod prowadzenia oględzin w różnych krajach. W pierwszym dniu warsztaty na zainscenizowanym miejscu zabójstwa prowadzili: Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki asp. szt. Joanna Długajczyk wraz z Zastępcą, st. asp. Mariuszem Grzybem oraz Agnieszka Łukomska, główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Nadzoru CLKP. Drugie warsztaty, obejmujące planowanie strategii oględzin miejsca zdarzenia masowego pod kątem identyfikacji ciał ofiar katastrof (DVI) przygotowała oraz przeprowadziła Agnieszka Łukomska wraz z przedstawicielem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP, mł. insp. Piotrem Trojanowskim. Na uwagę zasługują również ciekawe, inspirujące do dalszej dyskusji referaty wygłoszone przez pana Marka Wilgosa, Koordynatora Działu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób Polskiego Centrum Akredytacji na temat znaczenia akredytacji i jakości w gospodarce rynkowej oraz pani Małgorzaty Jaszczuk, Prokuratora Prokuratury Rejonowej Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, która przybliżyła praktyczne aspekty prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych na miejscu zdarzenia.

  • zdjęcie grupowe uczestników Międzynarodowego Seminarium z zakresu wdrożenia systemu zarządzania jakością podczas oględzin miejsc zdarzeń
Powrót na górę strony