Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty Kryminalistyczne Biegłych Badań Mechanoskopijnych

Data publikacji 25.10.2022

W dniach 19–21 października 2022 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Gnysiówka” w Garbatce-Zbyczyn odbyły się Warsztaty Kryminalistyczne Biegłych Badań Mechanoskopijnych zorganizowane przez Wydział Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych CLKP.

W warsztatach uczestniczyli biegli, kandydaci na biegłych ze specjalności badań mechanoskopijnych z laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP z całego kraju, przedstawiciele Straży Granicznej oraz zaproszeni Goście, między innymi Tomasz Sadowski z firmy „TOMSAD” oraz Łukasz Starus z firmy „VIRAGE”. Tematem przewodnim warsztatów była problematyka dotycząca badań i odczytu danych z elektronicznych podzespołów samochodowych. Warsztaty kryminalistyczne zostały przeprowadzone przez przedstawicieli CLKP tj. kom. Stanisława Grabowskiego i podkom. Krzysztofa Biskupa przy współpracy z zaproszonymi Gośćmi. Przeprowadzone warsztaty prezentowały wysoki poziom merytoryczny, w trakcie spotkania biegli, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, przedstawiciele Straży Granicznej mieli okazję wysłuchać wiele referatów związanych z tematyką dotyczącą badań, odczytu i analizy danych z elektronicznych podzespołów samochodowych jak również uczestniczyć w części praktycznej. W trakcie warsztatów kryminalistycznych została przedstawiona problematyka m.in. możliwości odczytu i analizy danych zawartych w elektronicznych sterownikach AIRBAG, sterownikach silnika i skrzyń biegów różnych marek pojazdów. Omówiono wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w identyfikacji elektronicznej pojazdów i maszyn roboczych. Przekazano informację o fabrycznych i pozafabryczne zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych pojazdów oraz wskazano metody pokonywania zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione. Istotnym wyszczególnionym zagadnieniem podczas warsztatów było przedstawienie możliwości odczytu i interpretacji danych z elektronicznych kluczy samochodowych oraz możliwości odczytu przebiegu z różnego typów liczników samochodowych. Warsztaty Kryminalistyczne Biegłych Badań Mechanoskopijnych przyczyniły się do podniesienia wiedzy uczestników z zakresu badań i odczytu danych z elektronicznych podzespołów samochodowych.

  • kom. dr. Michał Borusiński CLKP
  • zdjęcie grupowe uczestników Warsztatów Kryminalistycznych Biegłych Badań Mechanoskopijnych w 2022 roku
  • wykład i prezentacja podczas Warsztatów Kryminalistycznych Biegłych Badań Mechanoskopijnych w 2022 roku
  • biegli z zakresu mechanoskopii podczas demonstracji wykorzystania narzędzi diagnostycznych w identyfikacji elektronicznej pojazdów i maszyn roboczych
  • pokaz podzespołów elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych
  • różne podzespoły i narzędzia diagnostyczne służące do identyfikacji elektronicznej pojazdów i maszyn roboczych
Powrót na górę strony