Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie branżowe biegłych badań traseologicznch i daktyloskopijnych

Data publikacji 25.10.2022

W ramach realizacji planu doskonalenia zawodowego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zorganizowało w dniach 17–19 października 2022 roku w Tarczynie (woj. mazowieckie) Spotkanie branżowe biegłych badań daktyloskopijnych i traseologicznych.

W spotkaniu wzięli udział biegli z laboratoriów kryminalistycznych wszystkich komend wojewódzkich policji oraz zaproszeni goście z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Urzędu Celno-Skarbowego. Tematy spotkania skupiły się wokół wymiany doświadczeń biegłych, określania wartości dowodowej śladów, potrzeb szkoleniowych oraz doskonalenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w pracowniach badań daktyloskopijnych i traseologicznych. Do referatów, które wzbudziły zainteresowanie biegłych należą m.in.: „Wykorzystanie wiedzy historycznej w badaniach traseologicznych" prelegent z IES, „Weryfikacja opinii biegłego w postępowaniu przed sądem” – prelegent LK KWP w Katowicach, „Ujawnianie śladów traseologicznych pozostawionych substancjami tłustymi na różnych powierzchniach" – prelegent LK KWP Poznaniu. „Ciekawe przypadki w daktyloskopii” prelegent LK KWP Gdańsk. „Wykorzystanie systemu TrasoScan w pracowni daktyloskopii w LK KWP w Krakowie" prelegenci LK KWP w Krakowie, „Ciekawe przypadki w łódzkiej daktyloskopii" prelegent LK KWP z Łodzi, „Ujawnianie śladów na środkach ochrony indywidualnej" prelegenci z LK KSP. Spotkanie branżowe prezentowało wysoki poziom merytoryczny, czego skutkiem była burzliwa dyskusja na temat pionierskich rozwiązań stosowanych w ekspertyzach o unikatowych i niestandarodowych zagadnieniach. Spotkanie branżowe było okazją do wymiany doświadczeń i podniesienia wiedzy uczestników z zakresu badań daktyloskopijnych i traseologicznych.

Powrót na górę strony