Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XV Ogólnopolskie Sympozjum Policyjnych Biegłych ze specjalności Badania Wypadków Drogowych

Data publikacji 21.10.2022

W dniach 10–13 października 2022 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Jawor” w Polańczyku odbyło się XV Ogólnopolskie Sympozjum Policyjnych Biegłych ze specjalności Badania Wypadków Drogowych zorganizowane przez Wydział Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych CLKP.

W sympozjum uczestniczyli biegli, kandydaci na biegłych ze specjalności badań wypadków drogowych z laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP całego kraju oraz zaproszeni prelegenci, m. in. kom. Magdalena Kruczek Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie, Stanisław Wolak i Karol Kwieciński z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, dr inż. Sławomir Olszowski i Stanisław Król z firmy BETiS, Renata i Dariusz Bułka oraz Marcin Koper z firmy Cybid, Kinga Lanc i Mateusz Włoch z firmy Inelo. Tematem przewodnim sympozjum była problematyka pracy biegłego w odniesieniu do zmian w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym oraz wykorzystanie nowych technologii w pracy biegłego z zakresu badań wypadków drogowych. Referaty związane z tematem przewodnim sympozjum przedstawili nadkom. Marcin Przybyszewski z LK KWP w Bydgoszczy oraz kom. Krzysztof Hintz z LK KWP w Gdańsku. Sympozjum miało bardzo wysoki poziom merytoryczny, w trakcie spotkania biegli, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych oraz zaproszeni prelegenci wygłosili szereg referatów związanych z przeprowadzonymi przez nich badaniami, dyskutowali nad problematyką opiniowania trudnych zdarzeń drogowych, a także zaprezentowali nowe możliwości techniczne przydatne w trakcie sporządzania opinii przez biegłego z zakresu badań wypadków drogowych. Zaproszeni goście przedstawili uczestnikom sympozjum możliwości urządzeń do odczytu danych elektronicznych z systemów pojazdów, nowe możliwości oprogramowania wspomagającego opiniowanie, a także możliwości wykorzystania danych z tachografów cyfrowych pojazdów. W trakcie trwania sympozjum, uczestnikom zaprezentowany został również skaner laserowy, który może zostać wykorzystany podczas oględzin miejsca zdarzenia. Sympozjum przyczyniło się do podniesienia wiedzy uczestników z zakresu badań wypadków drogowych.

  • wykład na otwarcie sympozjum wygłasza komisarz Magdalena Kruczek
  • Bartłomiej Pelc z CLKP i Mateusz Włoch z firmy Inelo
  • Dariusz Bułka wygłasza wykład podczas sympozjum
  • Paweł Lewandowski biegły z laboratorium w Radomiu
  • Andrzej Piotrowicz biegły z zakresu wypadków drogowych z policyjnego laboratorium kryminalistycznego w Kielcach
  • Zdjęcie zbiorowe uczestników XV Ogólnopolskiego Sympozjum Policyjnych Biegłych ze specjalności Badania Wypadków Drogowych
Powrót na górę strony