Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Egzaminy końcowe dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 11.10.2022

W dniu 11 października 2022 roku w obiekcie Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie odbył się egzamin pisemny dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Przystępujących do egzaminu dziesięciu kandydatów na biegłych z sześciu specjalności kryminalistycznych oraz członków komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla kandydatów na biegłych powitała Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, która odczytała treść Decyzji nr 186 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu końcowego dla kandydatów na biegłych ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Zgodnie z decyzją do składu komisji powołano m.in. naczelników wydziałów i biegłych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz naczelników i biegłych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawiciela Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Następnie Pani Dyrektor podkreśliła uroczysty i doniosły charakter wydarzenia oraz życzyła wszystkim kandydatom uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu.

  • członkowie komisji egzaminacyjnej oraz egzaminowani kandydaci na biegłych na chwilę przed rozpoczęciem egzaminu
  • kandydaci na biegłych przed egzaminem każdy siedzi przy osobnym stole
  • moment rozpoczęcia egzaminu - egzaminowani otwierają koperty z pytaniami
  • sprawdzanie prac egzaminowanych przy pracy komisja ze specjalności  badanie broni i balistyka
  • sprawdzanie prac egzaminowanych przy pracy komisja ze specjalności badania chemiczne
  • sprawdzanie prac egzaminowanych przy pracy komisja ze specjalności badania chemiczne
  • sprawdzanie prac egzaminowanych widok na wszystkie komisje
Powrót na górę strony