Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta portugalskich policjantów w ramach projektu PT/2020/FSI/506-CBRN

Data publikacji 03.10.2022

W dniach 26–30 września 2022 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło delegację portugalskich funkcjonariuszy Policji, w ramach projektu PT/2020/FSI/506-CBRN, dotyczącego wypracowania międzynarodowych procedur w zakresie postępowania na miejscu zdarzenia w przypadku wystąpienia zagrożenia czynnikami CBRN.

Członkowie delegacji w pierwszym dniu pobytu zostali przywitani przez Zastępcę Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Danutę Ulewicz, która przedstawiła strukturę i działalność Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Delegacja w trakcie wizyty została zaznajomiona z procedurami postępowania po zdarzeniu z użyciem czynników radioaktywnych, nuklearnych, biologicznych i chemicznych, sposobami dekontaminacji skażonych obiektów oraz ich wpływem na ślady kryminalistyczne pozostawione na miejscu zdarzenia. Portugalscy specjaliści wraz z funkcjonariuszami CLKP podczas pobytu w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii w Warszawie, Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie oraz Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń w Warszawie mieli możliwość poznania posiadanego sprzętu laboratoryjnego oraz funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia CBRN. Ponadto uczestniczyli w charakterze obserwatorów w ćwiczeniach terenowych służb mundurowych zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, na terenie zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido w Zabrzu. W trakcie wizyty w CLKP delegacja zapoznała się ze specyfiką pracy oraz sprzętem laboratoryjnym w Wydziale Badań Genetycznych oraz Wydziale Badań Chemicznych CLKP, a także poznała system reagowania na incydenty CBRN ułatwiające współpracę pomiędzy jednostkami Policji w tym zakresie oraz podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zaistnienia zagrożenia, które zaprezentował przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji Głównego Sztabu Policji KGP – asp. szt. Paweł Zawadka. W ramach podsumowania wizyty zaproszeni goście zostali przyjęci przez Dyrektor CLKP insp. dr n. o zdr. Anetę Pawlińską, która podziękowała za możliwość wymiany wspólnych doświadczeń oraz nawiązaną współpracę w ramach wypracowania procedur mających na celu wykrywanie, identyfikację oraz likwidację skażeń czynnikami CBRN. Opiekunami delegacji z ramienia CLKP byli podinsp. dr Katarzyna Razarenkow – biegła Wydziału Badań Chemicznych CLKP, podinsp. dr inż. Magdalena Jabłońska-Milczarek – ekspert Wydziału Badań Genetycznych, asp. szt. Joanna Długajczyk – Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki oraz st. asp. Mariusz Grzyb – Zastępca Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki.

Dyrekcja CLKP składa serdeczne podziękowania dla:

 • gen. dyw. Sławomira Owczarka – Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • nadinsp. Romana Rabsztyna – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
 • płk lek. Radosława Skrzypczyńskiego – Komendanta Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP,
 • płk Krzysztofa Budyna – Dowódcy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kurka – Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych,
 • dr inż. Bogusława Kota – Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii,

za umożliwienie uczestnictwa delegacji zagranicznej i zapoznania się z procedurami postępowania CBRN.

 

 • od lewej podinsp. Katarzyna Razarenkow, insp. Danuta Ulewicz, insp. Aneta Pawlińska oraz przedstawiciel delegacji Policji portugalskiej
 • delegacja policji portugalskiej oraz policjanci i Dyrekcja CLKP zdjęcie grupowe
 • grupa portugalskich policjantów i policjanci z CLKP w czasie wykładu
 • uczestnicy szkolenia z zakresu NCBR zdjęcie grupowe
 • uczestnicy szkolenia przy specjalistycznym wozie ratownictwa NCBR
 • uczestnicy szkolenia przy specjalistycznym wozie ratownictwa NCBR
 • uczestnicy szkolenia w trakcie ćwiczeń w kopalni węgla kamiennego Guido w Zabrzu
Powrót na górę strony