Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe z zakresu oględzin miejsc wybuchu materiałów i urządzeń wybuchowych

Data publikacji 30.09.2022

W dniach 14–16 września 2022 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu oględzin miejsc wybuchu materiałów i urządzeń wybuchowych.

W warsztatach zorganizowanych przez Wydział Badań Chemicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, udział wzięli biegli i kandydaci na biegłych z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, technicy kryminalistyki z Żandarmerii Wojskowej oraz pirotechnicy z KWP w Szczecinie. Warsztatom przewodniczyli podinsp. Alicja Olek p.o. Naczelnika Wydziału Badań Chemicznych CLKP oraz podinsp. Piotr Dereziński biegły Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie. Zajęcia obejmowały zarówno wykłady, poprowadzone przez biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, w tym biegłego Wydziału Badań Chemicznych CLKP Łukasza Matyjaska, jak i ćwiczenia na poligonie w oparciu o uprzednio przygotowane scenariusze. Podczas spotkania, po przypomnieniu podstawowych zagadnień dotyczących budowy przyrządów wybuchowych wykorzystywanych w działaniach przestępczych, zostały przedstawione interesujące przypadki spraw z użyciem materiałów wybuchowych, omówiono również problemy związane z analizą chemiczną materiałów wybuchowych oraz ostatnie zmiany w aktach prawnych. W trakcie ćwiczeń poligonowych na miejscach zainscenizowanych zdarzeń uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności ujawniania śladów i odtwarzania na ich podstawie budowy przyrządu wybuchowego.

  • ćwiczenia oględziny miejsca wybuchu
  • ułożenie materiału badawczego w czasie ćwiczeń z  oględzin miejsc wybuchów
  • przesiewanie ziemi za pomocą sita w czasie ćwiczeń z oględzin miejsc wybuchów
  • zdjęcie grupowe uczestników warsztatów z zakresu oględzin miejsc wybuchu
Powrót na górę strony