Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

27. spotkanie grupy roboczej European Paint and Glass Group ENFSI

Data publikacji 27.09.2022

W dniach 19–21 września 2022 roku w Rzymie odbyło się 27 spotkanie członków grupy roboczej European Paint and Glass Group ENFSI - „Lakiery i szkła” tj. ekspertów z zakresu badań mikrośladów, reprezentujących policyjne laboratoria kryminalistyczne, instytuty badawcze oraz uczelnie wyższe z Europy, Chin i Singapuru.

Organizatorem konferencji było włoskie laboratorium kryminalistyczne Forensic Science Police Service z siedzibą w Rzymie. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała podinsp. dr Katarzyna Razarenkow, biegła Wydziału Badań Chemicznych CLKP, która w ramach zajęć bloku tematycznego ”Bring cases” zaprezentowała wyniki badań w referacie pt. ”Post-accident automative renovation coatings – forensic interpretation”. Spotkanie poświęcone było między innymi omówieniu współpracy międzynarodowej grupy EPG ENFSI między innymi w zakresie aktualizacji wytycznych z zakresu badań mikrośladów opracowanych w ramach „Best Practice Manual” dostępnych na europejskiej platformie eksperckiej – „EPE”. Kolejnym istotnym tematem była analiza interpretacji wniosków końcowych opinii kryminalistycznej z zakresu badań: farb typu spray, lakierów i szyb samochodowych, opakowań szklanych oraz taśm klejących z uwzględnieniem ilorazu wiarygodności LR, jako pomocnego narzędzia biegłego w procesie karnym. Poruszono również temat dalszej współpracy międzynarodowej, w celu utrzymania bazy danych lakierów samochodowych – „EUCAP”. Najwięcej czasu poświęcono jednak blokowi tematycznemu dotyczącemu przedstawieniu ciekawych kazusów wykonanych przez biegłych w ramach opinii kryminalistycznych, podczas którego dyskutowano nad metodologią postępowania w trakcie badań laboratoryjnych z materiałem dowodowym w postaci lakierów, farb i szkieł. Kolejne spotkanie grupy EPG ENFSI w 2023 roku będzie organizowane na Łotwie przez Łotewski Instytut Kryminalistyczny Forensic Science Bureau Republic of Latvia.

Powrót na górę strony