Aktualności

Plenarne posiedzenie unijnej sieci ds. identyfikacji ciał ofiar katastrof DVI

Data publikacji 19.09.2022

W dniu 13 września 2022 roku w Lizbonie odbyło się plenarne posiedzenie ekspertów UE kompetentnych w dziedzinie identyfikacji ofiar katastrof (EU DVI Network plenary meeting).

Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane w formie hybrydowej przez Policję Sądową (Policia Judiciaria) w Lizbonie. Obrady obejmowały zarówno prelekcje jak i dyskusje w podgrupach tematycznych. W formie prezentacji przedstawiono i omówiono m.in. działania grupy DVI ukierunkowane na identyfikację zwłok w przypadku katastrof otwartych w Niemczech i Belgii, prace nad modyfikacją podręcznika Interpolu „DVI Guide”, a także podkreślono znaczenie organizowania regularnych ćwiczeń DVI z udziałem wszystkich zaangażowanych służb. Ponadto, przedstawicielka policji belgijskiej zaprezentowała  projekt Bullseye, finansowany przez Unię Europejską i realizowany w latach 2019-2022, mający na celu zwiększenie ochrony przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń chemicznych i biologicznych. Spotkanie było również okazją do wyboru Przewodniczącego Sieci DVI UE, którym został Carlos Farinha – Zastępca Komendanta Policji portugalskiej.Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w posiedzeniu uczestniczyła Agnieszka Łukomska, pełniąca funkcję punktu kontaktowego EU DVI Network w Polsce.

Powrót na górę strony