Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie z mundurem insp. dr. Krzysztofa Borkowskiego

Data publikacji 02.09.2022

W dniu 31 sierpnia 2022 roku, po ponad 32 latach służby, na świadczenie emerytalne przeszedł insp. dr Krzysztof Borkowski, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Od 1991 roku był ekspertem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP specjalizującym się w badaniu śladów traseologicznych. W latach 2008–2018 był członkiem zespołu przy Komitecie Sterującym ENFSI MARKS WG oraz współautorem testów międzylaboratoryjnych z zakresu badania śladów obuwia. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskał w roku 2012 w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkunastu publikacji z zakresu kryminalistyki, a także doświadczony prelegent biorący udział w konferencjach międzynarodowych. Od roku 2014 do roku 2017 pełnił funkcję kierownika Zakładu Daktyloskopii CLKP. W dniu 5 czerwca 2017 roku powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora CLKP. W okresie od dnia 4 stycznia do dnia 31 marca 2022 roku wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do pełnienia obowiązków Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Po przekształceniu CLKP z instytutu badawczego w jednostkę policji pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W obecności funkcjonariuszy i pracowników CLKP insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska podziękowała, Panu Dyrektorowi, za dotychczasową służbę oraz złożyła życzenia realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

  • pracownicy i funkcjonariusze CLKP podczas spotkania z insp. dr. Krzysztofem Borkowskim
  • insp. dr Krzysztof Borkowski odbiera kwiaty
  • insp. dr Krzysztof Borkowski z rąk insp. dr n. o zdr. Anety Pawlińskiej otrzymuje pamiątkowe tablo
  • insp. dr Krzysztof Borkowski oraz pracownicy i funkcjonariusze Wydziału Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych
  • insp. dr Krzysztof Borkowski oraz pracownicy i funkcjonariusze Wydziału Wsparcia Logistycznego  CLKP
  • insp. dr Krzysztof Borkowski oraz naczelnicy i zastępcy naczelników komórek organizacyjnych CLKP
Powrót na górę strony