Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Data publikacji 30.07.2022

W dniu 28 lipca 2022 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji miała miejsce uroczystość z okazji 103. rocznicy powołania Policji Państwowej. Obchody Święta Policji były okazją do złożenia podziękowań i gratulacji, jak również wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, nadinsp. Marek Ślizak Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, nadinsp. Adam Cieślak Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, nadinsp. Dariusz Zięba Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Kapelan Komendy Głównej Policji Kościoła Rzymskokatolickiego ks. dr Wojciech Juszczuk oraz policjanci i pracownicy CLKP.
Zgodnie z policyjnym ceremoniałem obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi przez dowódcę uroczystości kom. Przemysława Ideca, a następnie wprowadzony został sztandar Komendy Głównej Policji.
Dyrektor CLKP insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska powitała zgromadzonych oraz złożyła podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom CLKP za sumienność, zaangażowanie i poświęcenie w pełnieniu trudnej i odpowiedzialnej służby oraz pracy, związanej ze szczególnym momentem w jakim znalazło się CLKP, czyli przekształceniu w jednostkę organizacyjną Policji. "Dzięki mozolnej i wytrwałej pracy, dostrzegamy to co niewidoczne, odnajdujemy najdrobniejsze elementy układanki, które dają możliwość zidentyfikowania sprawcy, ujęcia, udowodnienia mu winy i ukarania. Państwa pozornie niedostrzegalna praca, daje wymierny udział w procesie wykrywczym, zarówno w pociągnięciu sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej jak i uniknięcia odpowiedzialności przez osoby niewinne, co przekłada się na kreowanie pozytywnego wizerunku Policji". Po tych słowach Dyrektor CLKP złożyła także gratulacje bohaterom uroczystości, uhonorowanym odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz awansowanym na wyższe stopnie służbowe, satysfakcji z wykonywanej służby i pracy, sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W tym niezwykle doniosłym dniu dla nowej jednostki organizacyjnej CLKP, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, w towarzystwie Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Anety Pawlińskiej, wręczył:

Srebrny Krzyż Zasługi:

 • insp. w st. spoczy. dr n. med. Adamowi Frankowskiemu  

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

 • insp. dr Krzysztofowi  Borkowskiemu

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

 • mł. insp. Elżbiecie Marciniak
 • podinsp. Sylwii Kwarcińskiej
 • nadkom. Marcinowi Lasocie
 • nadkom. Krzysztofowi Rusinowi
 • kom. Agnieszce Makowskiej
 • Łukaszowi Matyjasek

Medal Brązowy za Zasługi Dla Policji:

 • kom. dr inż. Michałowi Borusińskiemu
 • dr inż. Michałowi Chmiel z CNBOP-PIB
 • dr inż. Tomaszowi  Popielarczyk z CNBOP-PIB

Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”:

 • podinsp. Anicie Czerwińskiej
 • podinsp. Wiktorowi Dmitruk

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”:

 • podkom. Radosławowi Bilskiemu
 • st. sierż. Waldemarowi Pusty

Akty mianowania na stopnie policyjne odebrali:


na stopień inspektora Policji:

 • mł. insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska
 • mł. insp. dr n. med. Danuta Ulewicz

na stopień podinspektora Policji:

 • nadkom. Lech Hyb
 • nadkom. Magdalena Jabłońska-Milczarek
 • nadkom. Anna Pałeczka

na stopień komisarza Policji:

 • podkom. Stanisław Grabowski
 • podkom. Maria Szumilas-Wiśniewska
 • podkom. Anna Zielińska-Długosz

na stopień aspiranta Policji:

 • mł. asp. Jarosław Jankowski

na stopień młodszego aspiranta Policji:

 • sierż. szt. Ilona Dzido

na stopień sierżanta sztabowegoPolicji:

 • st. sierż. Waldemar Pusty

na stopień starszego sierżanta Policji:

 • sierż. Agnieszka Jukowska
 • sierż. Magdalena Wojtkowska

na stopień sierżanta Policji:

 • st. post. Marcin Dobucki

na stopień starszego posterunkowego Policji:

 • post. Przemysław Knut
 • post. Kamil Korzeniowski

Na zakończenie uroczystości swoje życzenia odznaczonym, awansowanym oraz wszystkim policjantom, pracownikom cywilnym CLKP oraz ich rodzinom złożył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej życząc zdrowia, policyjnego szczęścia oraz kolejnych sukcesów zawodowych.

Powrót na górę strony