Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie przedstawicieli Polskiej Policji i Federalnego Biura Śledczego

Data publikacji 21.07.2022

W dniu 12 lipca 2022 roku w Wydziale Badań Genetycznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Policji, Federalnego Biura Śledczego oraz Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs (GTH-GA), dotyczące rozwoju Krajowego Zbioru Danych DNA oraz kontynuowania współpracy z GTH-GA w zakresie implementacji rozwiązań pozyskiwanych z baz danych DNA i organizacji, z którymi GTH-GA współpracuje na całym świecie.

Stronę polską reprezentowali Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Paweł Dobrodziej, Dyrektor CLKP mł. insp. Aneta Pawlińska, Zastępca Dyrektora Centralnego mł. insp. Danuta Ulewicz, naczelnicy oraz pracownicy Wydziału Badań Genetycznych CLKP, zaś stronę amerykańską przedstawiciel Federalnego Biura Śledczego (FBI) Michaela Malsch oraz Tim Schellberg i Hanny Jones z Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs (GTH-GA). Podczas spotkania p. Anna Jurga z Wydziału Badań Genetycznych CLKP przedstawiła prezentację o tematyce „A statement DNA database in Poland”, zaś p. Tim Schellberg (GTH-GA) omówił obszar „Solve crime more quickly: Strengthening Poland’s Criminal DNA Database”. W trakcie wizyty omówiono zasady dalszej współpracy między CLKP a GTH-GH w zakresie organizowania webinarów i seminariów naukowych, dzięki którym możliwe będzie poszerzanie wiedzy z zakresu funkcjonowania baz danych DNA na świecie oraz implementowanie najlepszych rozwiązań prawnych, ekonomicznych i technicznych w Krajowym Zbiorze Danych DNA. Podjęto także temat rozwoju Zbioru Danych DNA w Polsce związany z nowelizacją Ustawy o Policji z 2019 r., której efektem jest zwiększona możliwość rejestracji podejrzanych, podnosząca potencjał wykrywczy Krajowego Zbioru Danych DNA w Polsce.

Powrót na górę strony