Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 14.07.2022

W dniu 13 lipca 2022 roku w Wydziale Badań Genetycznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr n. med. Danuta Ulewicz, przedstawiciele wydziałów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad procesami kształcenia kandydatów na biegłych oraz kandydaci na biegłych, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczyli egzamin końcowy w celu uzyskania uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, który odbył się w dniach 10–11 maja 2022 roku.

Po powitaniu zgromadzonych przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr n. o zdr. Anetę Pawlińską, głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej, który pogratulował kandydatom na biegłych wytrwałości w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, a także życzył im wielu sukcesów w przygotowywaniu rzetelnych opinii kryminalistycznych. Następnie przewodnicząca komisji egzaminacyjnej, podinsp. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska odczytała treść decyzji nr 90 Dyrektora CLKP z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie nadania uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia biegłych otrzymało 12 kandydatów:

  1. ze specjalności techniczne badania dokumentów:
      sierż. Emilia Liwarowska z LK KWP w Białymstoku,
  1. ze specjalności badania informatyczne:
      mł. asp. Mateusz Zakrzewski z LK KWP w Łodzi,
  1. ze specjalności badania mechanoskopijne:
      mł. asp. Rafał Siudy z LK KWP w Kielcach,
  1. ze specjalności badania chemiczne:
      mł. asp. Agnieszka Prokopczyk z LK KWP z s. w Radomiu,
      sierż. szt. Patrycja Sulikowska z LK KWP w Katowicach,
  1. ze specjalności badania materiałów i urządzeń wybuchowych:
      mł. asp. Norbert Łagonda z LK KWP w Szczecinie,
  1. ze specjalności badania daktyloskopijne:
      mł. asp. Michał Ptaszkiewicz z LK KWP w Poznaniu,
      mł. asp. Iwona Dębińska z LK KWP w Krakowie,
      st. sierż. Karol Zięba z LK KWP w Rzeszowie,
  1. ze specjalności badania śladów rękawiczek:
     podinsp. Dariusz Poterała z LK KWP w Łodzi,
  1. ze specjalności badania traseologiczne:
     mł. asp. Marcin Adamczak z LK KWP w Poznaniu,
     st. asp. Roman Juchimowicz z LK KWP w Białymstoku.
 
Następnie obecni na uroczystości kandydaci na biegłych złożyli ślubowanie i odebrali z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Pawła Dobrodzieja i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr n. o zdr. Anety Pawlińskiej świadectwa i odznaki CLKP. Osoby, które podczas egzaminu końcowego dla kandydatów na biegłych uzyskali ex aequo  najwyższy wynik, sierż. Emilia Liwarowska i st. asp. Roman Juchimowicz, otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Powrót na górę strony