Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dotyczące międzynarodowych działań FRONTEX Joint Action Day (JAD) Mobile 5

Data publikacji 13.07.2022

W dniach 5–6 lipca 2022 roku w hotelu Hilton w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), funkcjonariuszy z wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich Policji oraz biegłych z zakresu mechanoskopii Straży Granicznej i CLKP. Spotkanie dotyczyło planowanych międzynarodowych działań w ramach operacji Joint Action Day (JAD) Mobile 5 skierowanej przeciwko przestępczości samochodowej, nielegalnej migracji oraz przemytowi narkotyków.

Podczas spotkania podsumowano przeprowadzone w poprzednich latach wspólne działania JAD Mobile, w których uczestniczyli przedstawiciele CLKP oraz laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji. Omówiono również planowane na rok 2022 kolejne tego rodzaju operacje oraz udział w nich funkcjonariuszy z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i CLKP. Kolejną poruszaną tematyką były projekty, które Agencja Frontex planuje wdrożyć w celu podniesienia poziomu skuteczności wykrywania fałszywych dokumentów, a także pojazdów z sfałszowanymi oznaczeniami identyfikacyjnym. Ze strony CLKP, biorący udział w spotkaniu nadkom. Robert Mróz, biegły z zakresu mechanoskopii Wydziału Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych zaprezentował techniczne i kryminalistyczne aspekty zwalczania przestępczości samochodowej.

Powrót na górę strony