Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie ekspertów technicznych w ramach projektu AFORE

Data publikacji 23.06.2022

W dniach 13–16 czerwca 2022 roku w Tallinnie (Estonia), w ramach pakietu roboczego nr 4 projektu AFORE – Akredytacja Laboratoriów Kryminalistycznych w Europie, odbyło się "Szkolenie ekspertów technicznych". Szkolenie poświęcone było zagadnieniu „kryminalistyka cyfrowa – Digital Forensics”. i w całości realizowane było w Estońskim Instytucie Kryminalistyki – Estonian Forensic Science Institute przy współpracy z Estońskim Centrum Akredytacji (EAK).

W szkoleniu udział wzięło 17 przedstawicieli laboratoriów kryminalistycznych, instytutów badawczych oraz jednostek zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości z 12 krajów Europy: Holandii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Portugalii, Danii, Grecji, Finlandii, Bośni i Hercegowiny, Estonii oraz Polski. Zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług oraz powtarzalności prowadzonych badań nawet w tej trudnej przestrzeni cyfrowej kryminalistyki możliwe jest do zrealizowania w oparciu o założenia normy ISO/IEC 17025. Temu zagadnieniu oraz możliwościom potwierdzania kompetencji personelu badawczego z zakresu badań cyfrowych nośników danych oraz badań informatycznych zgodnie z normą ISO/IEC 17025 poświęcone były treści przekazywane podczas wykładów. Zajęcia praktyczne podczas szkolenia polegały m.in. na przeprowadzaniu technicznych auditów w przestrzeni „Digital Forensics”. Na szkoleniu Polskę reprezentowała kom. Kamila Nakoneczna pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, która jest biegłą z zakresu badań cyfrowych nośników danych oraz posiada uprawnienia auditora wewnętrznego laboratorium w zakresie normy ISO/IEC 17025 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

  • uczestnicy spotkania szkolenie ekspertów technicznych w ramach projektu AFORE, Talin 13-16 czerwca 2022
Powrót na górę strony