Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie grupy roboczej European Textile and Hair Group ENFSI

Data publikacji 23.06.2022

W dniach 15–17 czerwca 2022 odbyło się 29. spotkanie grupy roboczej European Textile and Hair Group – ETHG należącej do Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI). Organizatorem konferencji był belgijski instytut National Institute of Criminalistics and Criminology (NICC) z siedzibą w Brukseli (Belgia).

W spotkaniu uczestniczyli zrzeszeni członkowie grupy ETHG ENFSI, a więc biegli z zakresu badań mikrośladów reprezentujący policyjne laboratoria kryminalistyczne, instytuty badawcze oraz uczelnie wyższe z Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii i Singapuru. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała podinsp. dr Katarzyna Razarenkow, biegła Wydziału Badań Chemicznych, która w ramach zajęć bloku tematycznego ”Bring cases” wygłosiła prezentację pt. :”Devastation effects of aggressive chemicals on textile products and fibres in forensic research”. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania były badania instrumentalne włókien, tekstyliów odzieżowych oraz włosów, jednych z najczęściej ujawnianych i zabezpieczanych mikrośladów na miejscu zdarzenia przestępczego, a wspomaganych w identyfikacji wynikami baz danych. W trakcie spotkania omówiono również efekty pracy grupy ETHG ENFSI z poprzednich dwóch lat, a także komitetu sterującego S.C. ETHG. Do najbardziej interesujących prezentacji należy zaliczyć przypadki realnych spraw wykonanych w ramach opinii z zakresu badań mikrośladów, które podczas drugiego i trzeciego dnia spotkania, wywołały dyskusję uczestników w ramach wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących problematyki badań mikrośladów oraz interpretacji ich wyników w zakresie badań instrumentalnych lub analizy morfologicznej. Kolejne spotkanie grupy ETHG ENFSI zostanie zorganizowane przez fińskie laboratorium i odbędzie się w Helsinkach. W roku 2024 spotkanie grupy roboczej European Textile and Hair Group ENFSI odbędzie się w Warszawie i będzie je organizować Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

  • uczestnicy 29. spotkania grupy roboczej European Textile and Hair Group – ETHG należącej do Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI), 15–17 czerwca 2022, Bruksela (Belgia)
Powrót na górę strony