Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa naczelników laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP z kierownictwem CLKP 2022

Data publikacji 14.06.2022

W dniach 8–10 czerwca 2022 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Gnysiówka” w Garbatce odbyła się narada służbowa naczelników laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP z kierownictwem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja.

W naradzie uczestniczyli: Dyrektor CLKP mł. insp. dr Aneta Pawlińska, Zastępca Dyrektora CLKP mł. insp. dr Danuta Ulewicz, p.o. Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Jakości mł. insp. Elżbieta Marciniak, naczelnicy wydziałów merytorycznych CLKP wraz z zastępcami oraz naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP, radca Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli CLKP, Krajowy Koordynator ds. Techników Kryminalistyki oraz przedstawiciel BHP CLKP. Organizatorem narady było Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Spotkanie otworzyli: Dyrektor CLKP mł. insp. dr Aneta Pawlińska oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik. Pierwszego dnia odprawy zaprezentowali się naczelnicy wydziałów merytorycznych CLKP, radca Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli oraz przedstawiciel BHP, którzy podsumowali zadania zrealizowane w latach 2020-2021 oraz za styczeń – kwiecień 2022. Przedstawili również analizę wykonawstwa i zaległości zleceń w poszczególnych specjalnościach, regionalizację badań i wykonywanych czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, omówili przyczyny odsyłania pakietów kryminalistycznych ze Zbioru Danych DNA w poszczególnych garnizonach, konieczność utworzenia automatycznego systemu rozpoznawania twarzy, która wynika ze zmian rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych na potrzeby współpracy policyjnej PRÜM II oraz przedstawili założenia nowego podziału metod badawczych stosowanych w badaniach antroposkopijnych. Omówiono zmiany formalne w Procedurze „Ocena jakości pracy” oraz konieczność utworzenia we wszystkich LK KWP/KSP Pracowni Badań Wypadków Drogowych. Radca Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli CLKP przedstawił zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów, zaś główny specjalista ds. ochrony pracy omówiła zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy  laboratoriach kryminalistycznych. Drugi dzień obrad przeznaczono na wybranie Komitetu Programowego CLKP, omówienie stopnia realizacji zakupów sprzętu z ustawy modernizacyjnej oraz wystąpienia naczelników LK KWP/KSP. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej podkreślił ogrom zadań wynikających z przekształcenia instytutu badawczego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w nową jednostkę organizacyjną Policji – CLKP. Wskazał kierunki rozwoju oraz zwrócił uwagę jak ważną dziedzinę w procesie wykrywczym stanowi kryminalistyka. Aktywował i mobilizował do wzajemnego wspierania/współpracy przy realizacji opinii kryminalistycznych, oględzin miejsc zdarzeń oraz publikacji prac naukowych. Przedmiotowa narada była okazją do zwiedzania obiektów infrastruktury krytycznej tj. Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu oraz Elektrowni ENEA Kozienice, gdzie wspólnie z innymi służbami planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych Zespołów DVI. Na zakończenie trzydniowych obrad Dyrektor CLKP mł. insp. dr Aneta Pawlińska przekazała zebranym zalecenia do realizacji oraz podziękowała za uczestnictwo i owocną dyskusję.

  • od lewej p.o. Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik, Dyrektor CLKP mł. insp. dr Aneta Pawlińska
  • uczestnicy narady służbowej naczelników laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP z kierownictwem CLKP, czerwiec 2022
  • zdjęcie grupowe uczestników narady służbowej naczelników laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP z kierownictwem CLKP, czerwiec 2022
Powrót na górę strony