Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie branżowe biegłych z zakresu badań antroposkopijnych 2022

Data publikacji 03.06.2022

W dniach 18–20 maja 2022 roku w Zakopanem odbyło się spotkanie branżowe biegłych i certyfikowanych specjalistów badań antroposkopijnych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji: insp. dr Krzysztof Borkowski, p.o. Zastępca Dyrektora CLKP, kom. Kamila Nakoneczna, Zastępca Naczelnika Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej oraz podinsp. Dariusz Zajdel, biegły CLKP oraz Marta Parol z CLKP.

Organizatorem spotkania było Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji  w Katowicach. Głównym celem spotkania było opracowanie założeń nowego podziału metod badawczych stosowanych w badaniach antroposkopijnych. Podczas obrad zwrócono uwagę, że poszczególne zakresy uprawnień biegłych powinny zostać dobrane w taki sposób, aby w jak największym stopniu wykorzystywać ich predyspozycje, wiedzę i umiejętności. Część metodyczną spotkania wypełniły prezentacje multimedialne poświęcone metodologii badań porównawczo–identyfikacyjnych osób i NN zwłok, oraz przyszłości badań antroposkopijnych w kontekście wdrażania europejskich systemów do automatycznego rozpoznawania twarzy. Zaprezentowano również kwestie dotyczące międzynarodowej wymiany danych w postaci wizerunków twarzy w ramach porozumienia PRÜM oraz związane z tym krajowe regulacje prawne.

  • uczestnicy branżowego spotkania biegłych i certyfikowanych specjalistów badań antroposkopijnych, Zakopane 2022. Od lewej Kamila Nakoneczna, Dariusz Zajdel, Krzysztof Borkowski.
  • uczestnicy branżowego spotkania biegłych i certyfikowanych specjalistów badań antroposkopijnych, Zakopane 2022
  • uczestnicy branżowego spotkania biegłych i certyfikowanych specjalistów badań antroposkopijnych, Zakopane 2022
  • wystąpienie uczestnika podczas branżowego spotkania biegłych i certyfikowanych specjalistów badań antroposkopijnych, Zakopane 2022
  • wystąpienie uczestnika podczas branżowego spotkania biegłych i certyfikowanych specjalistów badań antroposkopijnych, Zakopane 2022
  • wystąpienie uczestnika podczas branżowego spotkania biegłych i certyfikowanych specjalistów badań antroposkopijnych, Zakopane 2022
  • wystąpienie Marty Parol (CLKP) podczas branżowego spotkania biegłych i certyfikowanych specjalistów badań antroposkopijnych, Zakopane 2022
  • zdjęcie grupowe branżowego spotkania biegłych i certyfikowanych specjalistów badań antroposkopijnych, Zakopane 2022
Powrót na górę strony