Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Egzaminy końcowe dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych 2022

Data publikacji 12.05.2022

W dniach 10–11 maja 2022 roku w obiekcie Biura Logistyki Policji w Warszawie odbył się egzamin pisemny dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Przystępujących do egzaminu czternastu kandydatów na biegłych z dziewięciu specjalności kryminalistycznych oraz członków komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla kandydatów na biegłych powitała Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr nauk o zdrowiu Aneta Pawlińska, która podkreśliła uroczysty i doniosły charakter wydarzenia oraz życzyła kandydatom uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. Następnie przewodnicząca komisji egzaminacyjnej, podinsp. dr nauk medycznych Renata Zbieć-Piekarska odczytała treść Decyzji nr 19 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu końcowego dla kandydatów na biegłych ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą do składu komisji powołano m.in. naczelników wydziałów i biegłych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz biegłych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawiciela Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

  • komisja egzaminacyjna CLKP podczas pracy
  • komisja egzaminacyjna CLKP podczas pracy
  • komisja egzaminacyjna CLKP podczas pracy
Powrót na górę strony