Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste obchody 82. rocznicy zbrodni katyńskiej w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 19.04.2022

W dniu 13 kwietnia 2022 roku przed obeliskiem Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyły się obchody 82. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W uroczystości wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, a także przedstawiciele organizacji Rodzina Policyjna 1939 r., związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz klas policyjnych, organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Policją, a także wysocy rangą przedstawiciele pozostałych służb mundurowych i komend wojewódzkich Policji. Po okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły wieńce przed obeliskiem. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała mł. insp. dr Aneta Pawlińska – Dyrektor CLKP.

Żródło: policja.pl.
Powrót na górę strony