Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość wprowadzenia Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Data publikacji 08.04.2022

W dniu 1 kwietnia 2022 roku w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość wprowadzenia Dyrektora nowej jednostki organizacyjnej Policji – Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez mł. insp. dr Anetę Pawlińską – Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi – Zastępcy Komendanta Głównego Policji. W dniu 1 kwietnia 2022 roku na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, nastąpiło przekształcenie instytutu badawczego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w jednostkę organizacyjną Policji. W związku z tym przekształceniem w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość wprowadzenia Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Wprowadzenie odbyło się w obecności nadinsp. Marka Ślizaka – Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, nadinsp. Pawła Póltorzyckiego – Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, insp. Dariusza Zięby – Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", insp. Waldemara Wołowca – Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Adama Cieślaka – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. utworzenia CBZC oraz kierownictwa biur Komendy Głównej Policji i policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Fot. Grzegorz Utnik (Gabinet KGP)
Powrót na górę strony