Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste zakończenie funkcjonowania czwartej i ostatniej kadencji Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Instytutu Badawczego

Data publikacji 28.03.2022

W dniu 28 marca 2022 odbyło się uroczyste, zamykające posiedzenie czwartej i ostatniej kadencji Rady Naukowej CLKP IB. Spotkaniu, w trybie zdalnym, przewodniczyła prof. dr hab. Ewa Bulska wraz z insp. dr Krzysztofem Borkowskim, p.o. Dyrektora CLKP.

Zakończenie działalności Rady Naukowej CLKP wynika z przekształcenia z dniem 1 kwietnia 2022 roku CLKP Instytutu Badawczego w jednostkę organizacyjną Policji – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 roku o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochronny Państwa w latach 2022-2025 o ustanowieniu Programu modernizacji Służby więziennej w latach 2022-2025” i niektórych ustaw. Podczas posiedzenia rady naukowej podsumowano dotychczasową działalność naukową i statutową CLKP IB oraz trwającą 11 lat działalność rady naukowej, która jako organ stanowiący, inicjujący, opiniodawczy i doradczy instytutu przyczyniała się w znacznym stopniu do promowania nauki oraz rozwoju polskiej kryminalistyki policyjnej, a także podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych i naukowych pracowników badawczo-technicznych instytutu. Przewodnicząca Rady Naukowej CLKP prof. Ewa Bulska podziękowała wszystkim obecnym oraz byłym członkom rady naukowej CLKP IB, Dyrekcji CLKP i pracownikom laboratorium za współpracę na rzecz rozwoju polskiej kryminalistyki, życząc wszystkim pomyślności w podejmowaniu wyzwań, jakie czekają CLKP nowej formule prawnej i organizacyjnej. Dyrektor CLKP, insp. dr Krzysztof Borkowski złożył podziękowania członkom rady, podkreślając szczególny wkład i zaangażowanie prof. Ewy Bulskiej w pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Naukowej CLKP Instytutu Badawczego.

Powrót na górę strony