Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezentacja Mobilnej Platformy Kryminalistycznej

Data publikacji 15.03.2022

W dniu 8 marca 2022 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się prezentacja Mobilnej Platformy Kryminalistycznej (MPK) służącej do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy. Z ramienia CLKP w pokazie uczestniczyli p.o. Dyrektor CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski oraz Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski.

Prezentacji sprzętu dokonali przedstawiciele Politechniki Warszawskiej – Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. oraz firmy Hagmed Sp. z o.o. SK czyli konsorcjum, które realizowało projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Bezpieczeństwo i Obronność”. Głównym zadaniem prezentowanego rozwiązania jest udzielenie wsparcia grupom śledczym, dokonującym oględzin rozległego i skomplikowanego pod względem kryminalistycznym miejsca zdarzenia, bezpośrednio w jego sąsiedztwie. Opracowana w ramach projektu platforma składająca się z sześciu modułów badawczych zabudowana jest na 20 stopowym kontenerze,a po rozsunięciu ścian bocznych i wysunięciu podpór staje się mobilnym laboratorium kryminalistycznym. Stanowiska badawcze zostały wyposażone w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające rejestrację stanu miejsca zdarzenia, przeprowadzenie analizy DNA, identyfikacji daktyloskopijnej oraz zabezpieczenie i analizę danych z telefonów komórkowych i zapisów z monitoringu. Mobilna Platforma Kryminalistyczna wyposażona jest również w moduł do rekonstrukcji przebiegu zdarzenia na podstawie zabezpieczonych śladów użycia broni palnej.

Powrót na górę strony