Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie podinsp. Katarzynie Razarenkow stopnia doktora

Data publikacji 23.02.2022

W dniu 15 lutego 2022 roku uchwałą nr 157/18/2022 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Warszawskiej podinsp. Katarzyna Razarenkow uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Praca doktorska podinsp. Katarzyny Razarenkow pt. „Analiza możliwości zabezpieczania materiału dowodowego mikrośladów w postaci wybranych włókien tekstylnych i lakierów samochodowych w aspekcie stosowanych środków probierczych i zachodzących efektów starzeniowych” podyktowana była potrzebą rozpoznania i zbadania wpływu czynników destrukcyjnych na materiał dowodowy w postaci mikrośladów kontaktowych oraz zaproponowania nowych aplikacji, w celu umożliwienia długoterminowego zabezpieczenia i przechowywania dowodów rzeczowych, będących przedmiotem badań kryminalistycznych, w taki sposób, aby nie traciły one swojej mocy dowodowej. Przeprowadzone badania doświadczalne wykonane były m.in. w ramach funduszu badań własnych CLKP. Wnioski wynikające z dysertacji mają charakter praktyczny i niewątpliwie wpłyną na podniesienie wiedzy biegłych i techników kryminalistyki w zakresie przemian fizykochemicznych, którym podlegają mikroślady w zależności od dobranych materiałów probierczych, a co za tym idzie poprawią możliwość ich identyfikowania. Rozprawa ma charakter aplikacyjny, a prezentowane w niej zagadnienia będą podstawą publikacji naukowej oraz zostaną przedstawione podczas konferencji i szkoleń branżowych, dedykowanych biegłym z zakresu badań chemicznych i technikom kryminalistyki.

Powrót na górę strony