Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie mł. insp. Edycie Kot stopnia doktora

Data publikacji 24.01.2022

W dniu 18 stycznia 2022 roku Rada Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne – mł. insp. Edycie Kot, Kierownikowi Zakładu Daktyloskopii CLKP.

Dysertacja mł. insp. dr Edyty Kot nosi tytuł „Międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie wymiany danych daktyloskopijnych w zwalczaniu terroryzmu i zorganizowanej przestępczości transgranicznej”. Szeroki zakres badawczy niniejszej pracy dotyczy wykorzystania danych daktyloskopijnych jako skutecznego narzędzia w walce z przestępczością. Zawarty w pracy teoretyczny i empiryczny materiał badawczy pozwala na wysunięcie istotnych dla praktyki wniosków, które w przyszłości mogą być przydatne do zwiększenia skuteczności organów ścigania.

Powrót na górę strony