Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie nowego Zastępcy Dyrektora CLKP

Data publikacji 21.01.2022

W dniu 21 stycznia 2022 roku Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej w obecności insp. dr. Krzysztofa Borkowskiego, p.o. Dyrektora CLKP oraz insp. dr. n. med. Adama Frankowskiego, Zastępcy Dyrektora CLKP, a także kadry kierowniczej CLKP dokonał wprowadzenia w nowe obowiązki mł. insp. dr Anety Pawlińskiej.

Komendant Główny Policji z dniem 20 stycznia 2022 roku powołał mł. insp. dr Anetę Pawlińską na Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym przekształceniem instytutu badawczego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w jednostkę organizacyjną Policji. Komendant Główny Policji powierzył równocześnie mł. insp. dr Anecie Pawlińskiej pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora CLKP.
  • od lewej: nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, mł. insp. dr Aneta Pawlińska, p.o. Zastępca Dyrektora CLKP, insp. dr Krzysztof Borkowski, p.o. Dyrektor CLKP, insp. dr. n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP
  • od lewej: nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, mł. insp. dr Aneta Pawlińska, p.o. Zastępca Dyrektora CLKP, insp. dr Krzysztof Borkowski, p.o. Dyrektor CLKP, insp. dr. n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP
  • mł. insp. dr Aneta Pawlińska, p.o. Zastępca Dyrektora CLKP
  • nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz mł. insp. dr Aneta Pawlińska, p.o. Zastępca Dyrektora CLKP i insp. dr Krzysztof Borkowski, p.o. Dyrektor CLKP oraz insp. dr. n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP wraz z kadrą kierowniczą CLKP
Powrót na górę strony