Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowość wydawnicza „Vademecum kryminalistycznych badań broni”

Data publikacji 05.01.2022

Nakładem Wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ukazała się monografia naukowa pt. „Vademecum kryminalistycznych badań broni”, autorstwa podinsp. Grzegorza Bogiela.

Fragmenty recenzji:

Monografia jest bardzo cenną pozycją, (…) zawierającą szereg praktycznych informacji, niewątpliwie wynikających z wieloletniego doświadczenia przy opiniowaniu w sprawach dotyczących broni palnej oraz śladów jej użycia. Podane informacje niejednokrotnie mają charakter odkrywczy, będący efektem racjonalnego spojrzenia na analizowaną problematykę, a także dają odpowiedź na nurtujące biegłych wątpliwości, pojawiające się w toku wykonywanych badań.

Stanowi ona bardzo użyteczne i wartościowe źródło do zgłębiania tematyki kryminalistycznych badań broni palnej i może być z powodzeniem wykorzystywana przez osoby kształcące się w kierunku pełnienia funkcji biegłego badań broni i balistyki w laboratoriach kryminalistycznych, jak również przez osoby zainteresowane tą dziedziną badań kryminalistycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę lub usystematyzować zagadnienia z nią związane.

 

 

Monografię można zamówić na stronie internetowej wydawnictwa CLKP:

https://problemykryminalistyki.pl/pl/o/vademecum-kryminalistycznych-badan-broni-10068.html

 

Powrót na górę strony