Aktualności

Nowość wydawnicza „Vademecum kryminalistycznych badań broni”

Data publikacji 05.01.2022

Nakładem Wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ukazała się monografia naukowa pt. „Vademecum kryminalistycznych badań broni”, autorstwa podinsp. Grzegorza Bogiela.

Fragmenty recenzji:

Monografia jest bardzo cenną pozycją, (…) zawierającą szereg praktycznych informacji, niewątpliwie wynikających z wieloletniego doświadczenia przy opiniowaniu w sprawach dotyczących broni palnej oraz śladów jej użycia. Podane informacje niejednokrotnie mają charakter odkrywczy, będący efektem racjonalnego spojrzenia na analizowaną problematykę, a także dają odpowiedź na nurtujące biegłych wątpliwości, pojawiające się w toku wykonywanych badań.

Stanowi ona bardzo użyteczne i wartościowe źródło do zgłębiania tematyki kryminalistycznych badań broni palnej i może być z powodzeniem wykorzystywana przez osoby kształcące się w kierunku pełnienia funkcji biegłego badań broni i balistyki w laboratoriach kryminalistycznych, jak również przez osoby zainteresowane tą dziedziną badań kryminalistycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę lub usystematyzować zagadnienia z nią związane.

 

 

Monografię można zamówić na stronie internetowej wydawnictwa CLKP:

https://problemykryminalistyki.pl/pl/o/vademecum-kryminalistycznych-badan-broni-10068.html