Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 17.12.2021

W dniu 16 grudnia 2021 roku odbyła się odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami lk kwp/KSP zorganizowana w formie wideokonferencji.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, zastępca Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Adam Frankowski, kierownicy zakładów merytorycznych CLKP: nadkom. Anna Przewor, kom. dr inż. Michał Borusiński, nadkom. Kamil Starzomczyk, dr Anna Trynda, mł. insp. dr n. med. hab. Magdalena Spólnicka, pełnomocnicy i radcy CLKP oraz naczelnicy wojewódzkich laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich/Stołecznej Policji. Spotkanie rozpoczęło przemówienie Dyrektora CLKP insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka, który przedstawił uczestnikom plan odprawy i przekazał najważniejsze informacje. Następnie wystąpienia wygłosili: Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Adam Frankowski oraz kierownicy zakładów merytorycznych CLKP, którzy omówili bieżące sprawy związane z nadzorem merytorycznym nad lk kwp/KSP, m.in. stan realizacji zadań zleconych podczas poprzednich odpraw, podsumowanie egzaminów dla kandydatów na biegłych oraz plany szkoleniowe na 2022 rok. Na zakończenie głos ponownie zabrał Dyrektor CLKP, który podsumował obrady i podziękował zebranym za uczestnictwo w odprawie.

Powrót na górę strony