Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 17.12.2021

W dniu 16 grudnia 2021 roku odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w formie wideokonferencji.

W uroczystości udział wzięli: Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Adam Frankowski, kierownicy zakładów merytorycznych CLKP: nadkom. Anna Przewor, kom. dr inż. Michał Borusiński, nadkom. Kamil Starzomczyk, dr Anna Trynda, mł. insp. dr n. med. hab. Magdalena Spólnicka, pełnomocnicy i radcy CLKP, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji oraz kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Słowo powitalne do uczestników skierował Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, podkreślając znaczenie wiedzy specjalistycznej biegłego w postępowaniu sądowym, wskazując na przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a także sumienność i rzetelność w przygotowywaniu opinii kryminalistycznych. W dalszej kolejności radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP Agnieszka Łukomska odczytała decyzję Dyrektora CLKP nr 294 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało ośmiu kandydatów z następujących specjalności kryminalistycznych:

1) klasyczne badania dokumentów:

mł. asp. Szczepan Wiera – LK KWP we Wrocławiu,

2) badania wypadków drogowych:

podkom. Wojciech Barański – LK KWP we Wrocławiu,

3) badania daktyloskopijne:

st. sierż. Milena Gaca – LK KWP w Szczecinie,

4) badania chemiczne:

st. sierż. dr Grzegorz Wójciuk – CLKP,

st. sierż. Krzysztof Śwircz – LK KWP w Lublinie,

sierż. sztab. Andrzej Strzałka – LK KWP w Lublinie,

5) genetyka sądowa:

sierż. sztab. Marcin Lech – LK KWP we Wrocławiu,

mł. asp. Damian Łępa – LK KSP.

Osobą, która najlepiej zdała egzamin jest st. sierż. Milena Gaca z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Kandydaci na biegłych złożyli ślubowanie przed Dyrektorem CLKP, który następnie pogratulował biegłym uzyskania uprawnień.

 

 

Powrót na górę strony