Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Konferencja pt. „Aktualne problemy nauk sądowych, kryminalistyki i postępowania karnego”

Data publikacji 16.12.2021

W dniu 15 grudnia 2021 roku obyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Aktualne problemy nauk sądowych, kryminalistyki i postępowania karnego” zorganizowana przez Instytut Naukowo Badawczy Ekspertyz Sądowych w Kijowie (Ukraina). Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w wydarzeniu udział wzięli insp. dr Krzysztof Borkowski, Zastępca Dyrektora CLKP oraz kom. dr Krzysztof Klemczak, starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP.

W spotkaniu, które odbyło się w formie wideokonferencji, udział wzięło ponad 500 przedstawicieli z ośrodków naukowych, ekspertów i praktyków nie tylko z Ukrainy, ale także z Wielkiej Brytanii, Włoch, USA, Grecji, Łotwy, Litwy, Polski, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii, Izraela, Azerbejdżanu, Białorusi, Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu i innych państw. Przemówienie otwierające wydarzenie wygłosili m. in. dr Andrii Haichenko Wiceminister Sprawiedliwości Ukrainy ds. Służby Wykonawczej oraz dr Oleksandr Ruvin, Dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Ekspertyz Sądowych w Kijowie. Wystąpienia prelegentów poświęcone był formalno-prawnym aspektom funkcjonowania biegłych w systemie karnym, zagadnieniom dotyczącym metod naukowych stosowanych w ramach badań wykonywanych przez biegłych na potrzeby opinii kryminalistycznych. Kom. dr Krzysztof Klemczak zaprezentował wystąpienie dotyczące zakończonego projektu „KOMORA” – nr Nr DOB-BIO9/03/01/2018 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 9/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Powrót na górę strony