Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biegli z CLKP wyróżnieni w XXII Edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

W dniu 25 listopada 2021 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.

Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – dr hab. prof. UR Mieczysław Goc. Następnie przewodniczący Rady Naukowej PTK prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski przedstawił wyniki Konkursu, odczytując protokół z posiedzenia Jury z dnia 9 listopada 2021 r. Jury przyznało nagrody w pięciu kategoriach: monografie naukowe, prace doktorskie, prace magisterskie, prace dyplomowe oraz artykuły i publikacje. Łącznie nagrodzono dziewiętnastu autorów. W gronie laureatów znaleźli się przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji:

podinsp. Katarzyna Razarenkow – biegła Zakładu Chemii CLKP – wyróżnienie za współautorstwo artykułu pt. „Analiza właściwości włókien pod kątem ich przechowywania w aspekcie kryminalistyki”,

dr Robert Bachliński  - biegły Zakładu Chemii CLKP – wyróżnienie za współautorstwo artykułu pt. „Comprehensive Protocol for the Identification and Characterization of New Psychoactive Substances in the Service of Law Enforcement Agencies”.

Po ogłoszeniu wyników wykład okolicznościowy zatytułowany „Podpisy biometryczne jako przedmiot badań kryminalistycznych” wygłosiła nadkom. Anna Przewor, kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowo-badawczej.

Źródło: https://kryminalistyka.pl/konkursy-2/#Konkurs2022

Powrót na górę strony