Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dotyczące szkolenia z zakresu oględzin miejsca zdarzenia w warunkach skażenia środowiska czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi, nuklearnymi

Data publikacji 10.11.2021

W dniach 26–27 października 2021 roku w Lizbonie odbyło się spotkanie uzgodnieniowe pt. „Oględziny miejsca zdarzenia w warunkach skażenia środowiska czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi, nuklearnymi” (PT/2020/FSI/506-Cooperation Project - Crime Scene Investigation related with CBRN), realizowane i finansowane ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Było to spotkanie inaugurujące współpracę między przedstawicielami Policji z Portugalii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski, której głównym celem jest wymiana doświadczeń  z zakresu szkolenia funkcjonariuszy nt. oględzin miejsca zdarzenia, ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia CBRN. W trakcie spotkania uzgodnione zostały terminy oraz zakresy tematyczne wzajemnych wizyt specjalistów, planowane na przyszły rok. Po zebraniu doświadczeń z poszczególnych krajów powstanie podręcznik dobrych praktyk dla podmiotów biorących udział w zabezpieczaniu i oględzinach miejsc zdarzeń zagrożonych czynnikami CBRN. Udział przedstawicieli CLKP w tym przedsięwzięciu ma na celu podniesienie kompetencji z zakresu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oględzin, ujawniania i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych w terenie skażonym CBRN, a także współdziałania poszczególnych służb. Wymiana doświadczeń z uczestnikami z innych państw pozwoli na podniesienie wiedzy specjalistycznej z tego zakresu. W przedsięwzięciu ze strony CLKP uczestniczyli dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii CLKP oraz mł insp. Piotr Trojanowski, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techniki Kryminalistycznej.

  • uczestnicy spotkania dotyczącego szkolenia z zakresu oględzin miejsca zdarzenia w warunkach skażenia środowiska czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi, nuklearnymi
  • Spotkanie dotyczące szkolenia z zakresu oględzin miejsca zdarzenia w warunkach skażenia środowiska czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi, nuklearnymi wykład prowadzi Fernando Viegas
Powrót na górę strony