Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalista badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP uzyskał stopień doktora

Data publikacji 10.11.2021

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 29 października 2021 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podjął uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu Panu Michałowi Boroniowi z Zakładu Biologii CLKP.

Praca dra n. med. Michała Boronia nosi tytuł "Ocena przydatności polimorfizmu sekwencji flankujących markerów mikrosatelitarnych w identyfikacji genetycznej człowieka". W dysertacji poddano ocenie przydatność polimorfizmu sekwencji flankujących markerów mikrosatelitarnych w badaniach genetycznych dla celów sądowych. Materiał biologiczny pobrany od 308 niespokrewnionych osób pochodzących z populacji polskiej przeanalizowano w zakresie 27 autosomalnych markerów STR (Short Tandem Repeat). Badania wykonano z wykorzystaniem technologii NGS (Next Generation Sequencing). Przeanalizowano w jaki sposób zaobserwowane polimorfizmy wpływają na popularne parametry biostatystyczne analizowanych markerów STR. Oszacowano także częstości występowania polimorfizmów regionów flankujących w populacji polskiej oraz dokonano porównań tych wyników z danymi dostępnymi dla innych populacji.

  • dr n. med. Michał Boroń podczas dysertacji
Powrót na górę strony