Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie branżowe biegłych z zakresu klasycznych badań dokumentów

Data publikacji 10.11.2021

W dniach 25–29 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kaper” w Juracie odbyły się warsztaty dla biegłych z zakresu klasycznych badań dokumentów, zorganizowane przez Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

W spotkaniu uczestniczyli biegli z zakresu klasycznych badań pisma ze wszystkich policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. W ramach spotkania został przeprowadzony drugi etap szkolenia z zakresu analizy podpisów biometrycznych, ukierunkowany na opiniowanie. Spotkanie to było kontynuacją przeprowadzonych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w lipcu i sierpniu 2021 roku warsztatów z zakresu pobierania i deszyfrowania podpisów biometrycznych.

  • nadkom. Anna Przewor, Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i technik Audiowizualnych CLKP podczas wykładu w trakcie spotkania branżowego biegłych z zakresu klasycznych badań dokumentów
  • uczestnicy spotkania branżowego biegłych z zakresu klasycznych badań dokumentów zdjęcie grupowe
Powrót na górę strony