Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dotyczące zwalczania przemytu broni na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej

Data publikacji 02.11.2021

W dniu 26 października 2021 roku odbyły się warsztaty dotyczące zwalczania przemytu broni na granicach zewnętrznych UE przeznaczone dla 20 funkcjonariuszy Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej. Zajęcia zostały zorganizowane wspólnie przez Zakład Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Agencję FRONTEX (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej).

W przygotowaniu zajęć oraz materiałów ze strony CLKP zaangażowani byli: insp. dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP, kom. dr inż. Michał Borusiński, Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP wraz z funkcjonariuszami tego Zakładu: podinsp. mgr Januszem Kulą, podinsp. mgr inż. Pawłem Dudkiem i mł. asp. mgr inż. Jakubem Bosikiem. Zobrazowanie problematyki przemytu broni odbyło się w formie studium przypadku (case study) dotyczących ujawnionych przypadków nielegalnego handlu bronią palną na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że na lądowych przejściach granicznych przemytu, który często odbywał się na niewielką skalę, dokonywały zarówno zorganizowane grupy przestępcze, jak i pojedyncze osoby. Broń lub jej części ukrywane były w samochodach lub w bagażu podróżnym. Główna trudność w ujawnieniu przemytu polega na identyfikacji istotnych części rozłożonej broni palnej. Wymaga to od służb granicznych ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności. Praktycznym celem prowadzonych zajęć było podniesienie sprawności w tym zakresie, a także przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas zabezpieczania broni palnej zarówno wykonującym czynności funkcjonariuszom jak i innym podróżnym. Treść merytoryczna warsztatów oparta była na uprzednich działaniach FRONTEXU polegających na wspieraniu organów krajowych w zwalczaniu przestępczości transgranicznej, a także na obszernym dorobku naukowo-badawczym biegłych CLKP w zakresie badań broni palnej. Podczas zajęć wykorzystano również udostępniony przez FRONTEX służbom ochrony granic lądowych „Podręcznik dot. Wykrywania Broni dla Funkcjonariuszy Służb Granicznych i Celnych na zewnętrznych granicach lądowych UE (Handbook on Firearms for Border Guards and Customs), w którego opracowaniu swój czynny udział miało Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Powrót na górę strony