Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka”

Data publikacji 28.10.2021

W dniu 26 października 2021 roku w Auli Wykładowej Komendy Stołecznej Policji im. insp. PP Karola Fuchsa w Piasecznie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka” , w której wziął udział insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym między innymi przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Organizatorami przedsięwzięcia było polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Uczelnia Techniczo-Handlowa im. H. Chodkowskiej. Patronatem honorowym Konferencję objęli także: Komenda Głowna Policji, Straż Miejska m.st. Warszawy, Zarząd Główny NSZZ Policjantów, Prawnicy dla Polski, Pracodawcy Ziemi Lubuskiej, Fundacja „Ubi societas ibi ius”.  W Komitecie naukowym, któremu przewodzili prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst i prof. zw. dr hab. Tadeusz Tomaszewski , znaleźli się przedstawiciele polskiej nauki z wielu renomowanych uczelni. Konferencja skierowana była do służb mundurowych, środowiska akademickiego, prawniczego i innych osób zainteresowanych kryminalistyką i związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Tematyka wystąpień dotyczyła zagadnień związanych z badaniami i wydawaniem opinii kryminalistycznych oraz ich wykorzystaniem jako narzędzi walki z przestępczością, a także zagadnieniom prawnym związanych z pełnieniem roli biegłego.

Powrót na górę strony