Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia o współpracy CLKP z Państwową Komisją Badań Wypadków Lotniczych

Data publikacji 07.10.2021

W dniu 6 października 2021 roku między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Państwową Komisją Badań Wypadków Lotniczych zostało zawarte porozumienie o współpracy. Porozumienie podpisali – w imieniu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych jej Przewodniczący mgr inż. Bogusław Trela.

Podejmowana współpraca dotyczy współdziałania w związku z zaistnieniem wypadku lotniczego oraz udzielania wzajemnego wsparcia technicznego i logistycznego podczas wspólnie prowadzonych działań, a także wymianę doświadczeń i prowadzenia wzajemnych szkoleń w ramach posiadanych kompetencji. W spotkaniu uczestniczył również kom. dr inż. Michał Borusiński, Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, który zaprezentował kluczowe obszary badawcze CLKP oraz zakres zadań statutowych Instytutu mogących stanowić wspólny fundament współpracy. Przedstawiono strukturę Instytutu oraz rodzaje badań kryminalistycznych wykonywanych przez biegłych zakładów merytorycznych. Członkowie Komisji zapoznali się również z dorobkiem naukowym, w tym ze zrealizowanymi i trwającymi projektami badawczymi, które są efektem dotychczasowej współpracy kadry naukowej CLKP z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Kierownik Zespołu ds. Identyfikacji Ciał Ofiar (Zespół DVI) insp. dr n. med. Adam Frankowski przedstawił rolę i zasady funkcjonowania Zespołu DVI oraz międzynarodowe standardy identyfikacji ofiar katastrof masowych, procedury postępowania w zakresie zbierania danych pośmiertnych (PM) i przedśmiertnych (AM) oraz analizę i łączenie tych danych (ID), celem ustalenia tożsamości ofiar. Strony wyraziły nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje licznymi przedsięwzięciami przyczyniającymi się do rozwoju zarówno kryminalistyki jak i technik badawczych stosowanych w badaniu wypadków lotniczych.

  • od lewej inspektor doktor nauk medycznych Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP oraz mgr inż. Bogusław Trela, Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych
  • od lewej inspektor doktor nauk medycznych Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP oraz mgr inż. Bogusław Trela, Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych
  • od lewej inspektor doktor nauk medycznych Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP oraz mgr inż. Bogusław Trela, Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Powrót na górę strony